לבדוק שאוסקר בסדר

לינק לפרוייקט בדיקה של אוסקר: https://github.com/eightbit-co-il/oscar-first-test

יש לייבא את הפרוייקט כפי שנלמד בסרטונים הקודמים